לוגו עיריית דימונה

תקנון האתר ותנאי השימוש

תקנון האתר של העמותה לקידום הספורט, הפנאי ותרבות הגוף בדימונה:

תקנון זה נכתב כדי להסביר ולהגדיר את התנאים וההגבלות של שימושכם באתר העמותה לקידום הספורט, הפנאי ותרבות הגוף בדימונה (להלן: “האתר”). בעת הגישה לאתר ושימוש בו, אתם מסכימים לקבל ולהסכים לתקנון זה ולהיכנס בו לתנאי השימוש המפורטים להלן:

1. זכויות יוצרים וקניין רוחני:
1.1. כל הזכויות היוצרות והקניין הרוחני באתר, כולל תכנים, עיצוב, גרפיקה, טקסטים, תמונות, סמלים וכל חומר אחר (להלן: “החומר”) הינם בבעלות העמותה לקידום הספורט, הפנאי ותרבות הגוף בדימונה ומוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים ומדיניות הפרטיות.
1.2. אין להעתיק, לשכפל, לשדרג, להפיץ, לפרסם או לעבד את החומר באתר ללא רשות מראש ובכתב מצד העמותה.
1.3. השימוש באתר ובחומרים המוצגים בו ניתן לכם למען הפרסום והשימור של מידע ותוכן בלבד, ואין לעשות בהם שימ

וש מסחרי, פרט לרשות כתובה מראש מצד העמותה.

2. שימוש ראשוני ומסירת מידע:
2.1. בעת הרשמתכם ושימושכם באתר, תידרשו לספק מידע אישי מסוים, כולל שמכם, כתובת דוא”ל ופרטים נוספים. המידע שתספקו חייב להיות נכון, מדויק ומעודכן.
2.2. תוכנה של צד שלישי עשויה להימסר אוטומטית על ידי האתר בכדי לקבוע תהליכי ניתוב, סטטיסטיקות וניתוחי שימוש.

3. התחייבויות המשתמש:
3.1. אין לפרסם, להעתיק, לשכפל או להפיץ מידע, תוכן או חומר אחר שאינו מותר או שמפר את זכויות היוצרים של צד שלישי.
3.2. אין לעשות שימוש באתר בכדי לפגוע, להפר או לשנות בפונקציות, במבנה או באבטחה של האתר.
3.3. אין לעשות שימוש בתוכן האתר לצורך פרסומות, דואר זבל, דברי לשון תועה או כל פעילות אחרת שמשפיעה על חוויית המשתמשים האחרים.
3.4. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה פרטית, מסחרית או לשימוש שאינו מותר או שנועד לפגוע במשתמשים האחרים או באתר עצמו.

4. היתרות וה

תחייבויות האתר:
4.1. העמותה לקידום הספורט, הפנאי ותרבות הגוף בדימונה רשאית לשנות, לעדכן או להסיר חומרים מהאתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
4.2. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת העמותה. העמותה אינה אחראית לתוכן האתרים החיצוניים או לפעילותם.
4.3. העמותה אינה נושאת אחריות כלשהי לכל נזק שעשוי להיגרם משימוש באתר או בתכנים הנמצאים בו.

5. תקף וסיום התקנון:
5.1. תקנון זה מתחייב על כל משתמש שיכנס לאתר וישתמש בו, מהרגע שהוא נכנס לאתר וכל זמן שהוא עומד בתנאי השימוש.
5.2. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון זה בכל עת. שינויים בתקנון ייכנסו לתוקפם מיד לאחר פרסומם באתר. יש לבדוק תקנון זה מדי פעם לקבלת מידע מעודכן.
5.3. התקנון יחול ויפרש על פי דיני מדינת ישראל ובכל תככיש יפורש בבית משפט המוסמך במחוז דרום בבאר שבע.

6. פרטיות:
6.1. העמותה מתחייבת לשמור על פרטיותכם ולא תעביר את

המידע האישי שסופק על ידכם לגורם שלישי ללא רשות מצדכם, למעט כאשר חובה על העמותה לתת את המידע על פי חוק או פקודה של רשות מוסמכת.

בשימושכם באתר העמותה לקידום הספורט, הפנאי ותרבות הגוף בדימונה, אתם מסכימים לקבל את תקנון זה ולהיכנס בו לתנאי השימוש. השימוש המתמשך באתר מהווה הסכמה שלכם לתקנון זה ולשינויים שעשויים להתבצע מעת לעת.

תנאי השימוש:

1. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. העמותה לקידום הספורט, הפנאי ותרבות הגוף בדימונה אינה אחראית לכל נזק או הפסד שעשוי להיגרם משימוש באתר.

2. התכנים המוצגים באתר הינם למטרות מידע ואינם מהווים ייעוץ מקצועי או משפטי. על מנת לקבל ייעוץ מקצועי, מומלץ לפנות למומחה המתאים בתחום הרלוונטי.
3. העמותה אינה אחראית לתכנים שהוזנו על ידי משתמשים אחרים באתר ואינה נושאת באחריות לכל פרטיות או דימיונים של תכנים אלו.
4. המידע המוצג באתר עשוי להיות מעודכן או לא מעודכן. העמותה אינ

ה נושאת באחריות לדיוק, הומות, שלמות או נכונות המידע המוצג באתר.
5. כל הזכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר שייכים להעמותה לקידום הספורט, הפנאי ותרבות הגוף בדימונה. אין לעשות שימוש בתכנים, בחומרים או במידע מהאתר ללא רשות כתובה מצד העמותה.
6. העמותה רשאית לשנות את תקנון השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים ייכנסו לתוקפם במועד פרסומם באתר. יש לבדוק את תקנון השימוש מדי פעם לקבלת מידע מעודכן.
7. התקנון ותנאי השימוש כולם נחתכים על פי דיני מדינת ישראל ובמקום המוסמך בבאר שבע יהיה המקום הבלעדי לכל סעיף או ספק שנובע מתקנון זה.

דילוג לתוכן